contract (Copy)Contracten

Goede afspraken maken goede vrienden. In een zakelijke omgeving is het uiterst belangrijk om die afspraken in een sluitend contract te formuleren.
Duidelijke contractuele verbintenissen zijn een belangrijke richtlijn zo lang alles naar wens verloopt en een rotsvaste verdediging wanneer het niet verloopt zoals gehoopt. 
In goede tijden bepaalt u contractueel onder andere de winstverdeling van uw onderneming, of er uitbetaald wordt aan aandeelhouders, mogelijk bepaling over investeringen en dies meer. Bij tegenslag bepaalt uw contract ook wie aansprakelijk is voor wat, hoe eventuele schade zal worden vergoed e.d.
Samenwerken met een advocaat is dus onontbeerlijk bij het opstellen van contracten. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke is gespecialiseerd. Wij kunnen uw contracten volledig zelf opstellen of uw werk op punt stellen. Passief kunnen wij voor u contracten van uw mogelijke zakenpartners bestuderen zodat u zeker kan zijn van de implicaties voor uw onderneming.
 

Algemene voorwaarden

Alles wat betreft rechten en plichten binnen uw bedrijf, neemt u best op in uw algemene voorwaarden. Daar zal het onder andere gaan over aansprakelijkheid, betalingstermijnen, de eigendom van diensten en producten die u levert of ontvangt in uw onderneming, afspraken over levering en nazicht, welke diensten al dan niet inbegrepen zijn … 
Een bijzonder belangrijk element uit zo’n algemene voorwaarden is de bepaling welke rechtbank bevoegd is voor eventuele geschillen: als dat niet vast ligt in de voorwaarden, is per definitie de bevoegde rechtbank die op de woonplaats van de verweerder. Dat zou praktisch ongemakkelijk kunnen zijn in een geschil met een klant uit Oostende terwijl uw onderneming in Hasselt gevestigd is.
Advocatenkantoor Bart Vanmarcke raadt ook aan om een schadebeding op te nemen. In het geval dat een partner zich niet aan de contractuele afspraken houdt, hebt u op die manier op voorhand al een stok achter de deur zodat u, indien zo geformuleerd, recht hebt op schadevergoeding en eventuele intrest. 

 

Ook voor het opstellen of optimaliseren van uw algemene voorwaarden kan u een beroep doen op de ervaren en gespecialiseerde dienst van advocatenkantoor Bart Vanmarcke.