failliet (Copy)
Wanneer uw onderneming - om welke reden dan ook - in moeilijkheden geraakt, is er geen tijd te verliezen. Contacteer advocatenkantoor Bart Vanmarcke om spoedig een plan de campagne te voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Gerechtelijke reorganisatie

Deze voorziening geeft u de gelegenheid om de zaken recht te trekken. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt uw onderneming een tijd lang (maximaal 6 maanden in eerste instantie, uiterlijk verlengbaar tot 12 maanden) bescherming tegen schuldeisers. Er kunnen tijdens die periode geen uitvoeringshandelingen gesteld worden, dus geen beslag, geen gedwongen verkoop e.d.

De bescherming is bedoeld voor een onderneming waarvan op korte termijn de continuïteit bedreigd wordt én die op langere termijn betere economische perspectieven kan voorspiegelen. 

De rechtbank gaat hier niet licht over. U moet een heel aantal zaken duidelijk kunnen aantonen. Bewijzen dat de continuïteit van uw onderneming bedreigd wordt, welke maatregelen u voor ogen hebt om de situatie recht te trekken, een plan om de bestaande schulden te voldoen binnen een wettelijk opgelegde termijn, een begroting voor de periode van de bescherming opgemaakt door een externe deskundige ...

Advocatenkantoor Bart Vanmarcke heeft ervaring met deze procedure. Wij stellen samen met u het volledige verzoekschrift op, zo weet u dat aan elke wettelijke eis voldaan is.

Faillissement

Als uw onderneming geen realistische kans op langdurige continuïteit heeft, dan kan het verstandiger zijn om "de boeken neer te leggen." De rechtbank stelt dan een curator aan met als taak de activa van uw onderneming te verkopen en met de opbrengst zo veel mogelijk schulden af te betalen.

In principe blijft u als zaakvoerder dan persoonlijk buiten schot. U moet wel opletten dat u nergens in de fout gaat.

Als u bijvoorbeeld recent activa uit de vennootschap hebt genomen, zou dat als intentioneel kunnen worden gezien en dat kan zelf een strafrechtelijke sanctie opleveren: een faillisementsmisdrijf is een strafrechtelijk gegeven.
Zorg ook dat u zeker geen wanbeheer kan worden aangewreven. Zaken als achterstallige RSZ- of BTW-betalingen doen wanbeheer vermoeden.

 

Laat u in een faillissement begeleiden door advocatenkantoor Bart Vanmarcke. Een faillissement is een pijnlijke zaak. Wij helpen u om er zonder persoonlijke kleerscheuren doorheen te geraken.