samenwonen (Copy)
Als je met je partner gaat samenwonen, kan je dat op verschillende manieren op papier zetten. Doorgaans zal je ofwel feitelijk samen wonen, ofwel wettelijk samen wonen. En er zijn heel wat belangrijke verschillen tussen die twee. Laat je adviseren door advocatenkantoor Bart Vanmarcke om de samenlevingsvorm te kiezen die het meest overeenkomt met jullie wensen.

Verschil in belastingen

De meest voorkomende reden voor wettelijk samenwonen is dat er altijd wordt gezegd dat je zo fiscaal beter af bent. Maar is dat ook zo?

Het klopt alleszins dat er andere regels gelden wat betreft belastingen voor feitelijk samenwonenden en wettelijk samenwonenden. Maar welke van de twee voor jullie het meest voordelig zal blijken? Dat hangt van jullie precieze situatie af. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke helpt jullie de juiste keuze te maken.

Wonen

Zelfs als je huurt, gelden er andere regels voor feitelijk of wettelijk samenwonenden. Als je (individueel of met twee) eigenaar bent van je woning, zijn er nog veel meer zaken die anders zullen verlopen.

Het gaat bijvoorbeeld over wie al dan niet mag beslissen om de woning te verkopen of verhuren of de huurovereenkomst mag opzeggen, welke rechten je hebt als je partner overlijdt (de rechten van de zogenaamde "langstlevende partner"), wat er met de woning moet gebeuren als jullie relatie zou eindigen ... Ook hier kan advocatenkantoor Bart Vanmarcke jullie wijzen op de verschillen en assisteren bij het overleg.

Nalatenschap

Nog een aspect waar enorme verschillen gelden. Of je feitelijk of wettelijk samenwoont, bepaalt onder andere wat jij van je partner erft en andersom, waar de kinderen recht op hebben, of de familie van je partner een deel van de nalatenschap kan opeisen, of je belasting moet betalen en hoeveel ...

Erfrecht is sowieso al een hele boterham. De enorme verschillen die bestaan op basis van jullie samenlevingsvorm, maken dat nog een stuk complexer. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke helpt navigeren doorheen dat kluwen.

Wat is van wie?

Feitelijk samenwonend? Dan is er eigenlijk geen gemeenschappelijk bezit.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel (dus zonder huwelijkscontract)? Dan is alles van beiden

Wettelijk samenwonend? Dan is het een stukje ingewikkelder. Wat je zelf verdient en hebt, blijft van jou maar een heel deel van jullie spullen wordt geacht "in onverdeeldheid" toe te behoren aan jullie allebei. Om daar duidelijkheid in te scheppen en om te zorgen dat jullie zélf kunnen bepalen hoe het zit, kan advocatenkantoor Bart Vanmarcke jullie helpen een samenlevingscontract op te stellen. Uiteraard verlenen we dezelfde ondersteuning bij het opmaken van een huwelijkscontract.