scheiding (Copy)
Het einde van een huwelijk is een moeilijk en emotioneel zwaar proces. Er komen enorm veel kwesties naar voren waar je beslissingen in moet nemen. En die beslissingen hebben definitieve sociale, financiële, fiscale en andere gevolgen. Doordat je al die beslissingen moet nemen zonder dat je precies op de hoogte bent van alle mogelijkheden en regels én dat moet doen tijdens een periode waarin je het emotioneel al zwaar te verduren hebt, is bijstand van een advocaat onontbeerlijk

Voorlopige maatregelen

Je bent niet op een paar weken gescheiden. De procedure duurt een aantal maanden. Je gaat dus een aantal voorlopige maatregelen moeten nemen. Wie gaat waar wonen? Welke regeling tef je omtrent de kinderen? Wie mag welke goederen gebruiken (TV, auto, huishoudtoestellen ...)?

Van in het begin helpt advocatenkantoor Bart Vanmarcke bij het opstarten van je procedure en dus ook je voorlopige maatregelen. Denk eraan dat je nog geen definitieve keuzes aan het maken bent, in deze fase zijn het heel uitgesproken voorlopige maatregelen.

Daarna zijn er 2 pistes voor de eigenlijke echtscheiding.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Je partner en jij beslissen samen om uit elkaar te gaan. Jullie moeten ten aanzien van de familierechtbank aantonen dat jullie over álle aspecten van de scheiding een akkoord hebben.

En álle aspecten, dat zijn er dan ook érg veel. Verdeling van de inboedel, de woning, het geld en de spaarplannen, een omgangsregeling rond de kinderen, bijdragen in het onderhoud, afspraken over dit en over dat en over nog hier en nog ginder ...

Advocatenkantoor Bart Vanmarcke gidst jullie door die procedure heen. Wij weten precies wat er allemaal moet gebeuren en we helpen jullie daarin verder. Bij onenigheden, hebben we ook de functie van bemiddelaar. Ook het opstellen van jullie overeenkomst, nemen wij voor onze rekening. Zo is er geen enkele twijfel over de objectiviteit en de juridisch sluitende formulering.

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO)

Als jullie niet in onderling akkoord uit elkaar kunnen of willen gaan, dan start één van jullie beiden de procedure eenzijdig op. Er is uiteraard altijd ruimte voor bemiddeling, zelfs tot in de rechtbank zelf, maar in een EOO-procedure staan jullie eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. In deze procedure heb je dus ieder een eigen advocaat om ten aanzien van de rechtbank jouw zaak te bepleiten.

 

Laat je dan ook bijstaan door advocatenkantoor Bart Vanmarcke. Wij nemen de cruciale taak op ons om alle bewijzen, feiten en juridische elementen naar voor te brengen om jouw eisen te funderen in de ogen van de rechter.