vader (Copy)
Als ouders niet of niet meer samen wonen, moet er uiteraard een en ander worden afgesproken rond de kinderen. De twee grootste aspecten zijn de verblijfsregeling en het onderhoud.
 

Verblijfsregeling

De wet geef altijd de voorkeur aan samen opvoeden, co-ouderschap dus. De familierechtbank zal daar enkel van afwijken als daar een goede reden voor is.
Zo is het voor heel jonge kinderen (baby’s, peuters) niet aangewezen om in wisselende omstandigheden te wonen. Denk aan een baby die nog borstvoeding geniet, maar ook aan een tweejarige die nog helemaal niet het tijdsbesef heeft om “tot over een week” te begrijpen.
De rechter zal ook rekening houden met de omgeving waarin de kinderen terecht komen. Als het duidelijk of aantoonbaar is dat een ouder geen geschikte opvoedingsomgeving kan bieden (een drugsproblematiek, marginaal maatschappelijk milieu, …) dan zal het co-ouderschap geweigerd of alleszins beperkt worden. De rechter zal hier steeds de belangen van het kind voorop stellen.
Advocatenkantoor Bart Vanmarcke zal je bijstaan in deze procedure. Zowel voor het beargumenteren van jouw gewenste regeling als voor het zoeken naar wat haalbaar is. Er zijn immers veel mogelijkheden qua verdeling. Het klassieke “week om week” is mooi gelijk verdeeld, maar het zorgt ervoor dat kinderen telkens 7 dagen van één ouder gescheiden zijn en vooral voor jonge kinderen kan dat erg moeilijk blijken. Daarom kan je die periode bijvoorbeeld telkens ergens breken tijdens de schoolweek. 
Soms willen ook de grootouders van de kinderen formeel worden opgenomen in de omgangsregeling. Dan wordt het uiteraard nog een stukje complexer. Een goede verblijfsregeling opstellen is een hele klus. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke heeft er al heel wat ervaring mee. Wij helpen je zoeken naar en creatieve, geschikte oplossing voor jouw situatie.
 

Onderhoudsgeld

Ouders zijn wettelijk verplicht om te voorzien in het onderhoud van hun kinderen. Beide ouders. Getrouwd, samenwonend, gescheiden ... maakt geen enkel verschil. Zolang je samen woont, spreekt dat voor zich. In elke andere situatie, moeten er duidelijke afspraken op papier staan.
Denk niet alleen aan euro's. Een heel groot deel van het onderhoud is onrechtstreeks en in natura: onderdak, zorg, schoolondersteuning ... Dat is niet per se tot op de eurocent bemeten.
Het is ook een misvatting dat er altijd één ouder zal moeten betalen aan de andere. Als je een vergelijkbaar inkomen hebt, je zorgt 50/50 voor de kinderen en je stort bijvoorbeeld maandelijks eenzelfde bedrag op de kindrekening, dan zal je inbreng in het onderhoud - woonst, kleding, voeding, ... - waarschijnlijk ook gelijk zijn. Dan is er geen reden waarom de ene ouder zou moeten betalen aan de andere.

 

Draagt één ouder meer of vaker zorg voor de kinderen, dan zal er een grotere financiële bijdrage van de andere ouder verwacht worden. Dat moet dan voor de familierechtbank wel heel duidelijk aangetoond worden. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke helpt je daarbij. We bestuderen de situatie, verzamelen het nodige bewijsmateriaal en we bepleiten jouw zaak bij de rechter.