testament (Copy)

Testamenten

Ver vooruit denken kan een wereld van verschil betekenen wanneer het gaat over de overgang van je vermogen na je levenseinde. Met een testament kan je – binnen de grenzen van de regels van het erfrecht – zelf een aantal zaken bepalen.
Je kan in je testament onder andere opnemen welke onderdelen van je vermogen aan welke bestemmeling nalaat. En de manier waarop je alles in je testament bepaalt, kan voor je erfgenamen heel wat betekenen op fiscaal vlak. 
Advocatenkantoor Bart Vanmarcke staat je bij zodat je zeker bent dat je maximaal zélf kan bepalen wat er na je overlijden met je vermogen gebeurt.
 

Je eigen nalatenschap

Het erfrecht bepaalt in grote mate wie je erfgenamen zullen zijn: kinderen, ouders wanneer er geen kinderen zijn & een eventuele echtgeno(o)t(e). Zij worden door de wet beschermd en zullen altijd recht hebben op hun deel van de erfenis: voor hen wordt een "reserve" voorzien. Voor één kind is dat de helft van de nalatenschap. Twee kinderen krijgen elk een derde van de erfenis. Vanaf 3 kinderen wordt driekwart van de nalatenschap verdeeld over het aantal kinderen. Een langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De zuivere eigendom is voor de kinderen als die er zijn, anders erft de langstlevende echtgenoot ook de eigendom van de volledige erfenis.
Daarnaast kan je, zoals eerder gezegd, via een testament zelf bijkomende bestemmelingen aanduiden. Dat zijn dan testamentaire erfgenamen. Je kan maar een beperkt deel van je vermogen nalaten aan testamentaire erfgenamen, de wet beschermt immers je wettelijke erfgenamen.
Om te weten hoe je het kan aanpakken, heb je in eerste instantie geen notaris nodig. Je kan terecht bij advocatenkantoor Bart Vanmarcke. 
 

Wat als je zelf erft?

Als je zelf erft van een overleden familielid of iemand die jou in zijn testament heeft opgenomen, komt daar ook nog wel wat bij kijken. Als wettelijke erfgenaam ben je bijvoorbeeld verplicht om een verklaring van nalatenschap te doen. Je moet officieel aangeven wat je erfenis precies omvat. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke stelt die verklaring samen met jou op.
En het gaat nog even verder. Zo is het mogelijk dat je erfbelasting moet betalen op wat je krijgt. Verder zou het kunnen dat een andere erfgenaam de bepalingen aanvecht. Of misschien zijn er wel schulden verbonden aan de nalatenschap.
In dat laatste geval is het zelfs mogelijk dat de erfenis jóu geld gaat kosten. Als je een erfenis aanvaardt, dan aanvaard je zowel hetgeen je ontvangt, maar ook de schulden in de erfenis. Als die schulden groter zijn dan de waarde van de erfenis, moet jij die schulden effectief betalen.

 

Gelukkig is er een manier om je daar door advocatenkantoor Bart Vanmarcke voor te laten behoeden: je bent immers niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Als je zeker weet dat de erfenis uit meer schuld dan waarde bestaat, kan je die onmiddellijk verwerpen. Als je niet zeker bent, kan je aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Met die regeling heb je enkele maanden de tijd om te gaan onderzoeken of de erfenis aan het eind van het verhaal iets oplevert of iets kost. Daarna staat het je opnieuw vrij om te aanvaarden of te verwerpen. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke begeleidt je in dat hele proces.