huurkaars3-6-9? Dat bestaat niet meer. De standaardduur van een huurcontract is 9 jaar. Het kan korter of langer, maar dat moet op een speciale manier. Laat u bijstaan door advocatenkantoor Bart Vanmarcke bij het beslissen en het opmaken van de overeenkomst.

9 jaar

Na 9 jaar kunnen huurder of verhuurder de overeenkomst beëindigen, zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

Als na het verstrijken van die periode geen van beide heeft opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een periode van telkens drie jaar.

Kortere huur

Men kan een overeenkomst sluiten voor een kortere periode. Zo’n overeenkomst kan slechts één keer worden verlengd en in totaal mag het op die manier niet voor langer dan 3 jaar.

Als de vervaldag van het contract verstrijkt zonder dat een van de partijen heeft opgezegd heeft, dan wordt het contract verondersteld te zijn afgesloten voor 9 jaar, ook al staat dat anders in het contract.

Langere huur

U kan een overeenkomst maken voor een langere periode dan 9 jaar. In dat geval gelden exact dezelfde bepalingen als voor de standaardperiode van 9 jaar. Het enige verschil is dat in de overeenkomst een langere periode wordt overeengekomen.

U kan ook een overeenkomst maken die geldt voor het leven van de huurder. Die eindigt dan automatisch op de dag van het overlijden van de huurder. De verhuurder kan de overeenkomst dan niet opzeggen, de huurder wel.