huureindeDat kan maar in 3 gevallen: zelf betrekken, uitvoeren van werken of zonder motief mits schadevergoeding.

De woning persoonlijk betrekken

De eigenaar kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigen als hij zelf of iemand van zijn familie (tot de derde graad, dus incl. ooms, tantes, neven en nichten) zelf in het pand wil gaan wonen. De verhuurder moet dan nog steeds een opzeggingstermijn van zes maanden in acht nemen. In de opzegging moet hij ook vermelden wie de woning zal betrekken. Als de huurder een bewijs van verwantschap vraagt, moet de huurder dat binnen de twee maanden voorleggen. De nieuwe bewoner moet de woning binnen één jaar betrekken en moet er minstens twee jaar vast verblijven.

Laat u als eigenaar bijstaan door advocatenkantoor Bart Vanmarcke. Wij adviseren en desgewenst voeren wij de procedure volledig uit.

Als een verhuurder zich niet aan die voorwaarden houdt, dan heeft de huurder het recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, tenzij er zich aantoonbaar buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan die de verhuurder hebben belet zich aan de afspraken te houden.

Het uitvoeren van werken

Opnieuw met een opzeggingstermijn van zes maanden, enkel mogelijk na elke driejaarlijkse periode én met vier strikte vereisten. Ten eerste moet bij de opzegging een afschrift van een aantal documenten worden gevoegd (bouwvergunning, bestek, beschrijving van de werken, aannemingsovereenkomst). Ten tweede moet de verhuurder aantonen dat de geplande werken de stedenbouwkundige bepalingen respecteren. Verder dient de verhuurder aan te tonen dat de werken worden uitgevoerd aan het deel van de woning waar de huurder woont (werken aan gevel, zolder, tuin … zijn geen geldige reden). Als laatste moet bewezen worden dat de kosten van de werken drie jaar huurprijs overtreffen.

De werken moeten starten binnen de 6 maanden en afgerond binnen de 24 maandan na de laatste dag van de opzeggingstermijn.

Als de verhuurder zich niet aan die voorwaarden houdt, dan heeft de huurder het recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, tenzij er zich aantoonbaar buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan die de verhuurder hebben belet zich aan de afspraken te houden.

Zonder motief mits schadevergoeding

Opnieuw met een opzeggingstermijn van zes maanden en enkel na elke driejaarlijkse periode kan de verhuurder ook opzeggen zonder motief. Hij moet dan wel een vergoeding betalen. Tijdens de eerste 3 jaar bedraagt die negen maanden huur, tijdens de tweede periode van 3 jaar bedraagt ze zes maanden huur.