huurwaarborg (Copy)
Bij het begin van een verhuring, wordt er een huurwaarborg gestort. Het is van belang om die op de juiste manier te behandelen, anders zou het op termijn wel eens aardig wat geld kunnen kosten!

Drie mogelijkheden

De waarborg kan worden gestort op rekening van de verhuurder of cash door hem ontvangen. Het kan ook op een geïndividualiseerde geblokkeerde rekening op naam van de huurder. Verder kan het ook via een bankwaarborg.

Intresten

Een huurder heeft het recht om intrest te vragen op het bedrag van de huurwaarborg. Die intrest moet overeenkomen met de gemiddelde intrestvoet op de financiële markt en loopt vanaf het moment dat de waarborg werd overhandigd of gestort.

Werd huurwaarborg rechtstreeks storten op een eigen rekening van de verhuurder, dan kan de huurder eisen dat het bedrag wordt overgezet naar een (geblokkeerde) rekening op naam van de huurder. Als de verhuurder niet onmiddellijk voldoet, kan hij  in gebreke gesteld worden en vanaf dan is meer intrest verschuldigd: de wettelijke rentevoet die ligt een stuk hoger ligt.

 

Laat u adviseren door advocatenkantoor Bart Vanmarcke. Wij zorgen ervoor dat de huurwaarborg op een correcte manier wordt gestort zodat het later niemand een financiële kater bezorgt.