Strafrecht3 (Copy)Strafrecht?
Op Wikipedia lezen we:
"Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden."
 
In mensentaal: strafrecht gaat over misdrijven. U wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf óf iemand heeft mogelijk een misdrijf gepleegd waar u het slachtoffer van bent. Vrij gekende voorbeelden zijn nachtlawaai, rijden onder invloed, diefstal, slagen & verwondingen, verkrachting, moord ...
 

Complex

In elk geval: als u op gelijk welke manier deel uitmaakt van een strafdossier, komt er heel wat op u af.
 
De regels en procedures rond strafdossiers zijn zeer strikt en bijzonder complex. Vaak is er in elke stap meer dan één mogelijke aanpak en uitkomst. En even vaak kan een verkeerde inschatting de uitkomst bijzonder nadelig beïnvloeden.
 

Onze aanpak

Bij advocatenkantoor Bart Vanmarcke pakken we het zo aan dat u van in het begin van de procedure precies weet waar u aan toe bent, wat uw rechten zijn en wat de volgende stap is. We staan  - letterlijk - aan uw zijde vanaf het eerste verhoor tot op het moment van de definitieve uitspraak. 
 
We bestuderen elk onderdeel van het dossier, we vragen extra onderzoekshandelingen wanneer dat nodig of nuttig is, we houden nauwlettend in het oog of politie, parket en de rechterlijke macht zich aan de regels houdt en we wijzen erop als dat niet gebeurt. 
 
Een uitgebreide en zeer diverse ervaring is daarbij een enorme troef. De kans dat uw situatie níet vergelijkbaar is met eerder behandelde dossiers, is bijzonder klein. Daardoor kunnen we uitstekend steunen op vroegere processen én tegelijk de unieke samenstelling van uw dossier analyseren. Dat geeft u en ons een groot voordeel: we kunnen met veel meer achtergrond elke optie overwegen.
 

 

En zelfs na de definitieve uitspraak blijft advocatenkantoor Bart Vanmarcke u begeleiden. Nadat de rechter zijn oordeel bekend heeft gemaakt, is het vaak nog niet helemaal afgelopen. Hoe een mogelijke straf wordt uitgevoerd, hoe u de eventuele schadevergoeding zal betalen of ontvangen, wat de persoonlijke of professionele gevolgen op lange termijn zijn ... Ook daar heeft advocatenkantoor Bart Vanmarcke kennis van en ervaring mee die we graag tot uw beschikking stellen.