Een verhoor in het kader van een strafonderzoek, is niet zomaar een gesprek. "Alles wat u zegt, kan tegen u gebruikt worden" is niet zomaar een zinnetje uit de film. Wat u in een verhoor zegt, maakt vanaf dat moment deel uit van het strafdossier. Daarom is het bijzonder belangrijk om een verhoor als een zeer ernstige aangelegenheid te beschouwen, ook als u niet als verdachte wordt verhoord maar als slachtoffer of getuige. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke voorziet bijstand bij verhoor.

Rechten

Tijdens een verhoor, hebt u rechten. U mag bijvoorbeeld vragen dat alles wat u zegt exact, woordelijk wordt genoteerd zoals u het zegt. Daarnaast mag u zelf kiezen om al dan niet te antwoorden op een vraag (het recht om te zwijgen). Verder hebt u het recht om de tekst van het verhoor na te lezen en eventueel dingen aan te vullen of bij te sturen.

U hebt ook het recht om vooraf of tijdens het verhoor onder vier ogen met uw advocaat te overleggen. Als u zich afvraagt wat wel of niet verstandig is om wel of niet te zeggen, dan adviseert advocatenkantoor Bart Vanmarcke u heel concreet.

Regels

Tegelijk moeten de ondervragers zich aan een aantal regels houden. Zo mag u bijvoorbeeld niet verplicht worden uzelf te beschuldigen door te antwoorden op een vraag. De ondervragers moeten zich ook aan de wet houden tijdens een verhoor, wat betekent dat ze u bijvoorbeeld niet lichamelijk onder druk mogen zetten of intimideren. 

Toezicht, advies en overleg

Advocatenkantoor Bart Vanmarcke waakt er tijdens het hele verhoor over dat uw rechten gelden en dat de ondervragers zich aan de regels houden. Neem daarbij ook het advies en het overleg dat advocantenkantoor Bart Vanmarcke tot uw beschikking stelt. Op die manier bent u goed gesteund tijdens gelijk welk verhoor.