Traag

Een strafrechterlijk onderzoek kan érg lang duren. Tussen de dag van het vermeende misdrijf en de dag van de definitieve uitspraak, zijn er vaak maanden, zelfs jaren voorbijgegaan. Dat kan erg frustrerend zijn, zowel voor wie beschuldigd wordt, voor een slachtoffer en de directe omgeving.

Nochtans is het belangrijk om tijdens het onderzoek alert te blijven en de ontwikkelingen goed op te volgen. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke neemt die taak op zich. 

Beslag

Het gebeurt vaak dat tijdens een onderzoek beslag wordt gelegd op uw eigendom. Een telefoon, computer, auto maar ook mogelijk beslag op gelden die volgens de onderzoekers deel uitmaken van het dossier. Dat is uiteraard een groot ongemak.

In regel blijven die voorwerpen in beslag voor de hele duur van het onderzoek. Maar wanneer de nodige onderzoeksdaden zijn verricht, kan uw advocaat een verzoek indienen tot opheffing van beslag.

Zo kan advocatenkantoor Bart Vanmarcke er in bepaalde gevallen voor zorgen dat u veel vroeger dan anders terug aan uw eigendom geraakt.

Inzage

Een strafonderzoek is in principe een geheim onderzoek voor zolang het loopt. U hebt niet automatisch het recht om al tijdens het onderzoek inzage te krijgen in uw dossier. En zoals eerder gezegd: zo'n onderzoek kan erg lang duren. Opnieuw mogelijks heel frustrerend.

Advocatenkantoor Bart Vanmarcke kan echter via de juiste kanalen tóch verzoeken om inzage. Op die manier komt u sneller aan de informatie.

Initiatief

Tijdens het onderzoek hebt u het recht om extra onderzoeksdaden te vragen. Een nieuwe getuige, een herverhoor van iemand die al eerder iets verklaard had, nazicht van bewakingscamera's ... Als het mogelijks betekenisvol is in het dossier, dan is het toegestaan om die vraag te stellen. 

Advocatenkantoor Bart Vanmarcke bestudeert samen met u het dossier en als er elementen over het hoofd zijn gezien, dan verzoeken wij het parket om in die zin nieuw onderzoek te verrichten.