Raadkamer

hamer (Copy) (Copy)

Wanneer het strafonderzoek is afgesloten, wordt het dossier doorgeschoven naar de raadkamer. In die fase zal een rechter beslissen wat er verder met het dossier zal gebeuren. Het kan drie kanten op.

Als de raadkamer oordeelt dat er te weinig aanwijzingen zijn, zal hij kiezen voor buitenvervolgingsstelling. Dat betekent uiteraard ineens het einde van de strafprocedure.

De raadkamer kan ook kiezen voor een opschorting. Dat betekent dat de verdachte wél schuldig wordt verklaard, maar géén straf moet ondergaan. Die opschorting is een gunstmaatregel, de raadkamer kiest er dan voor om de schuldige een tweede kans te geven zonder dat er een zitting voor de strafrechtbank plaatsvindt. Het spreekt vanzelf dat opschorting bij de raadkamer enkel voorkomt bij kleinere misdrijven (bijvoorbeeld nachtlawaai). 

Als de raadkamer oordeelt dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn, zal hij in de meeste gevallen het dossier doorverwijzen naar een strafrechtbank. Dat kan de correctionele rechtbank zijn of, voor bijzonder ernstige misdrijven, het hof van assisen. In dat geval komt er dus een "echte" rechtszaak van.

Uiteraard is het belangrijk om de zitting van de raadkamer voor te bereiden. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke pakt dat samen met u aan, zowel het voorbereiden als de zitting zelf. Het zou onverstandig zijn om niet vanaf de eerste stap alle moeite te doen om de best mogelijke beschikking te verkrijgen.

Het "proces"

Wanneer het dossier naar de strafrechtbank gaat, begint het echte grote werk. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke bestudeert het volledige strafdossier. Samen met u kiezen we de meest verstandige insteek voor uw verdediging of, als u slachtoffer bent, voor uw vordering. Als het nodig is, zullen we nieuwe bewijsstukken aan het dossier laten toevoegen. We kunnen, als ons dat opportuun lijkt, de analyse van een andere expert vragen over een bepaald onderdeel. We stellen alles in het werk om het doel te bereiken dat we samen voor ogen hebben genomen.

Hou in het achterhoofd dat ook hier weer heel wat tijd overheen gaat. Dat is niet aangenaam, maar het geeft advocatenkantoor Bart Vanmarcke wel de mogelijkheid om genoeg tijd aan uw dossier te besteden. We blijven tijdens de voorbereiding in contact met u door tussentijds overleg, zodat u de vorderingen goed mee kan opvolgen.

Op de dag van de zitting staan we aan uw zijde. Ook voor een advocaat is dat het moment suprême van een strafzaak. We leveren onze besluiten in (de uitgebreid uitgeschreven verdediging of vordering) en we doen mondeling onze redenering uit de doeken. 

 

Als enige tijd later de uitspraak volgt, staat advocatenkantoor Bart Vanmarcke u opnieuw bij. We zorgen dat u precies weet wat de uitspraak betekent, op korte en op lange termijn. We adviseren u over de afwikkeling en we blijven paraat voor al uw juridische noden.