politie (Copy)
Soms kost een advocaat - letterlijk - niets.

Het is verbazend dat veel mensen níet weten dat hun autoverzekering niet alleen betaalt voor schade, maar ook voor rechtsbijstand. Voor een advocaat dus. Wanneer u dus graag advies hebt van advocatenkantoor Bart Vanmarcke in zaken over het verkeer, dan is de kans groot dat u dat niets kost. Als u er niet zeker van bent, verifiëren we dat uiteraard kosteloos.

Voor sommige inbreuken op het verkeersreglement, moet u zich verantwoorden t.a.v. de politierechtbank. De meest bekende voorbeelden zijn rijden onder invloed en snelheidsovertredingen.

Geïntoxiceerd betekent niet dronken

Stel: u rijdt een andere auto aan. De politie komt ter plaatse en doet een alcoholcontrole. Volgens de vaststellingen hebt u meer alcohol in uw bloed dan wat toegelaten is. Mag uiteraard niet.

Nu, u had niet zó veel gedronken dat u uw voertuig niet meer correct kon besturen. Wel boven de limiet, maar niet stapelzat. Dan bent u wél geïntoxiceerd, maar níet dronken. Dronkenschap wordt niet gemeten a.h.v. het alcoholgehalte in uw bloed. Dronkenschap gaat over de effecten van de alcohol: verminderde reflexen, moeilijk stappen, scheel of wazig zicht, met een dikke tong praten e.d.

Advocatenkantoor Bart Vanmarcke zal er altijd op toezien dat dat niet over het hoofd wordt gezien. Dat verschil is immers veel belangrijker dan u denkt. Zowel wat betreft een eventuele straf als - en misschien nog belangrijker - wat betreft uw verzekering. Als u dronken reed, dan mag de verzekering zeggen dat ze de aangerichte schade níet vergoedt. Was u enkel geïntoxiceerd, dan doet de verzekering waar u hen voor betaalt. Dat kan al heel snel duizenden euro's verschil maken.

Snelheidsovertredingen

Te snel rijden, mag niet. Over de vaststelling dat u te snel gereden hebt en over hoe snel dat dan wel was, valt niet te discussiëren. Zo'n zaken gaan heel snel bij de politierechtbank.

 

Het wordt anders als u uw overdreven snelheid enigszins kan kaderen. Als er een bijzondere reden was om sneller te rijden en dat is aantoonbaar, dan bestaat de kans dat de politierechter daar in zijn uitspraak wel rekening mee houdt. De klassieker "Mijn vrouw moest bevallen' zou een voorbeeld kunnen zijn. Een ander geval dat u zelf ook vast kent, is een brede lange lege uitnodigende gewestweg waar u 72km/u reed omdat u écht niet dacht dat u daar maar 50km/u mocht. Aan flauwe zever heeft de politierechter geen boodschap, maar een begrijpelijke motivering kan een verschil maken in de mildheid van de rechter. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke helpt u om uw motivering zo trefzeker mogelijk te maken.