BPAls u slachtoffer bent van een misdrijf of op enige manier schade hebt geleden door het strafbaar handelen van iemand anders, dan kan u zich burgelijke partij stellen. Op die manier zorgt u ervoor dat wanneer de dader, wanneer hij schuldig wordt bevonden, uw schade (lichamelijk, materieel, psychologisch, ...) zal moeten vergoeden. Om u burgelijke partij te stellen, doet u best beroep op een advocaat van advocatenkantoor Bart Vanmarcke. Wij doen het nodige.

Opstarten

Als er al een strafonderzoek loopt, zal advocatenkantoor Bart Vanmarcke ervoor zorgen dat u wordt erkend als burgelijke partij. Vanaf dat moment hebt u bepaalde rechten. We kunnen de onderzoeksrechter bijvoorbeeld vragen om inzage van het dossier, om bijkomend onderzoek e.d. 

Als er nog geen strafonderzoek loopt, zal advocatenkantoor Bart Vanmarcke de procedure bij de strafrechter of het parket opstarten. Het is mogelijk dat daar kosten aan verbonden zijn, maar die kan u terugvorderen als de verdachte persoon inderdaad schuldig wordt bevonden.

Verloop

Tijdens het onderzoek en op de zitting zelf, zal advocatenkantoor Bart Vanmarcke steeds toekijken dat uw rechten gevrijwaard blijven. Daarnaast zorgen we voor het vergoeden van uw schade door een correcte vordering op te stellen. Daar komt uiteraard wel wat bij kijken en elk geval is anders. Als de schade louter materieel is (bijvoorbeeld bij vandalisme), dan is het een kwestie van rekenen. Maar vaak komt er meer bij kijken: een inbraak met diefstal richt ook psychologische schade aan. Het wordt al snel een complexe materie. Advocatenkantoor Bart Vanmarcke heeft de kennis en de ervaring om u daar vlot doorheen te gidsen en op elk moment van nabij te begeleiden.