slagenenverwondingen“Slagen en verwondingen” is een overkoepelende term voor verschillende misdrijven die gemeen hebben dat iemand lichamelijke schade heeft veroorzaakt bij een ander.
Wat heet “lichamelijke schade”? Letterlijk: Elk uitwendig of inwendig letsel, hoe licht ook, dat van buitenuit aan het menselijk lichaam wordt toegebracht door een oorzaak die mechanisch of chemisch op de lichaamsgesteldheid inwerkt(Cass. 18 februari 1987,R.D.P. 1987,689).
Nu geeft dat uiteraard een koepel waaronder erg veel variatie zit.


Opzettelijke slagen en verwondingen” is het meest duidelijk: welbedoeld lichamelijk letsel toebrengen. Een mogelijke verzwarende omstandigheid is de voorbedachtheid. Dat is het verschil tussen een plots straatgevecht (niet voorbedacht) en van thuis een knuppel meenemen om elders iemand toe te takelen (wel voorbedacht).


Onopzettelijke slagen en verwondingen” geeft aan dat het wél iemands schuld is dat een andere lichamelijk letsel ondervindt, maar dat de dader niet de intentie had om die schade toe te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een verkeersongeval, letsel door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg (een verpleger die door verwarring het verkeerde medicijn toedient) e.d. Hier wordt het dus vaak al wat complexer. Bij wijze van voorbeeld: een verkeersbord dat afwijkende voorrang aangeeft bij een kruispunt, is niet helemaal goed zichtbaar opgesteld - een fietser ziet niet dat hij géén voorrang heeft terwijl hij wel van rechts komt – de fietser rijdt door en wordt aangereden. Is de arbeider die het bord plaatste en dus zijn taak niet volledig correct uitvoerde, dan schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen? Of de inspecteur van de werken? De gemeente? Het gewest? …? Het klinkt vergezocht, maar juridisch kan zoiets een erg lastig verhaal worden.


Advocatenkantoor Bart Vanmarcke heeft bijzonder veel expertise in deze rechtstak. Bent u betrokken bij een dossier rond slagen en verwondingen? Als verdachte, als slachtoffer, als getuige, als betrokken partij? Neem contact op met ons kantoor voor een eerste vrijblijvend gesprek.